38
Ilg Celestial Hierusalem
5.
Quell sabi Deus lg' ha tarmanieu,
Ch' l ei grond a larg cun logs furnieu,
En quei marcau, nun vêr quitau, lou
ei sampchiau,
20 Larg deg avund' á tutse.
6.
Ilg pli bien ei vi d' quei marcau,
Ch' lei sin ün ferm salom schantau,
Quei fundamẽt, ei cunaschent, Christus
… pussent,
'Ls Apostels l' g han mussaue.
7.
25 Mô quei mi legra zund datschiert,
Da tutt logs na vean stradas tiers,
Lou da tutt temps, sa po ir ent, chi
va gugient
Las portas ean avertas.
8.
Purtniers en lou' ls oungels da Dieu,
30 Als quals parchirn' ilg pievel sieu,
En quei marcau, ha Deus dumbrau,
fin adin chiau,
Sa er als nums da tuttse.
9.
Aur ad argient a grond danêr,
Par ün grond schatz ha' lg mund pilg
vêr,
35 Mo ti nar mund, quei ei malmund,
ardschilla zund,
L' gei tutta vanitade.
10.
Mô enten tschiel sampchiau ha Dieu,
Quei cha nagin êlg mai ha vieu.
Nagin sa gyr, nagin udyr ne antalyr,

40 Chei bien lou vên ad esser.
11.
Sulelg la tearra sto havér
Ad ear la lgina bein pilg vêr,
D' unviern a d' stad lur claritad, fan
en vardad.
Ilg mund stô quels havêre.
12.
45 Mô vin tschei mund gi ieu pilg vêr,
Stuein nus quels zund buc havêr,
D' la lur lgischur, vagnins allhur, a
vagnir sur,
Deus lgyscha setz avunda.
13.
Quell cun si' aulta maiestad
50 Fa deg avunda claritad
La nagin schkir, mai po vagnir quei
crei sagir
Ilg gy lou cutza semper.
14.
Quei lieug da tschiel a bi marcau,
Ilg qual Deus ha à nus samgiau,
55 Ei cun daleg, fitau andreg, zund bein
parfeg
Lou ei nagut malmunde.
15.
Scha gea silg mund fus ün zardin,
Cha cun tut frigs fus beal a fin,
Da tuttas sorts, dultsch asch a forz,
carschess als orts,
60 A fuss latiers bun' aua.
16.
Sch' ei quei nagut da radschunar,
Ancuntr' ilg lieug cha Deus vult dar,
Moungel nun ei, lou sagir crei, da
tut aquei,
Cha lagrament po fare.
17.
65 Ô Iesum Christ vêr filg da Dieu, …
Quei lieug en tschiel has ti gurbieu;

Ti eis quei tschut, chi has mess sut,
la mort par tuts,
Cun tieu soing saung spindraue.
18.
Vffonts da Deus par ti' amaur,
70 Vagnin nus tuts ô car signur:
Tras grazchia tscheart nus vean aveart,
… ilg tschiel pardeart,
Ovras nun pôn gidare.
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 38 <lb/>
Ilg Celestial Hierusalem <lb/>
5. <lb/>
Quell sabi Deus lg' ha tarmanieu, <lb/>
Ch' l ei grond a larg cun logs furnieu, <lb/>
En quei marcau, nun vêr quitau, lou <lb/>
ei sampchiau, <lb/>
20 Larg deg avund' á tutse. <lb/>
6. <lb/>
Ilg pli bien ei vi d' quei marcau, <lb/>
Ch' lei sin ün ferm salom schantau, <lb/>
Quei fundamẽt, ei cunaschent, Christus <lb/>
… pussent, <lb/>
'Ls Apostels l' g han mussaue. <lb/>
7. <lb/>
25 Mô quei mi legra zund datschiert, <lb/>
Da tutt logs na vean stradas tiers, <lb/>
Lou da tutt temps, sa po ir ent, chi <lb/>
va gugient <lb/>
Las portas ean avertas. <lb/>
8. <lb/>
Purtniers en lou' ls oungels da Dieu, <lb/>
30 Als quals parchirn' ilg pievel sieu, <lb/>
En quei marcau, ha Deus dumbrau, <lb/>
fin adin chiau, <lb/>
Sa er als nums da tuttse. <lb/>
9. <lb/>
Aur ad argient a grond danêr, <lb/>
Par ün grond schatz ha' lg mund pilg <lb/>
vêr, <lb/>
35 Mo ti nar mund, quei ei malmund, <lb/>
ardschilla zund, <lb/>
L' gei tutta vanitade. <lb/>
10. <lb/>
Mô enten tschiel sampchiau ha Dieu, <lb/>
Quei cha nagin êlg mai ha vieu. <lb/>
Nagin sa gyr, nagin udyr ne antalyr, <lb/>
… <lb/>
40 Chei bien lou vên ad esser. <lb/>
11. <lb/>
Sulelg la tearra sto havér <lb/>
Ad ear la lgina bein pilg vêr, <lb/>
D' unviern a d' stad lur claritad, fan <lb/>
en vardad. <lb/>
Ilg mund stô quels havêre. <lb/>
12. <lb/>
45 Mô vin tschei mund gi ieu pilg vêr, <lb/>
Stuein nus quels zund buc havêr, <lb/>
D' la lur lgischur, vagnins allhur, a <lb/>
vagnir sur, <lb/>
Deus lgyscha setz avunda. <lb/>
13. <lb/>
Quell cun si' aulta maiestad <lb/>
50 Fa deg avunda claritad <lb/>
La nagin schkir, mai po vagnir quei <lb/>
crei sagir <lb/>
Ilg gy lou cutza semper. <lb/>
14. <lb/>
Quei lieug da tschiel a bi marcau, <lb/>
Ilg qual Deus ha à nus samgiau, <lb/>
55 Ei cun daleg, fitau andreg, zund bein <lb/>
parfeg <lb/>
Lou ei nagut malmunde. <lb/>
15. <lb/>
Scha gea silg mund fus ün zardin, <lb/>
Cha cun tut frigs fus beal a fin, <lb/>
Da tuttas sorts, dultsch asch a forz, <lb/>
carschess als orts, <lb/>
60 A fuss latiers bun' aua. <lb/>
16. <lb/>
Sch' ei quei nagut da radschunar, <lb/>
Ancuntr' ilg lieug cha Deus vult dar, <lb/>
Moungel nun ei, lou sagir crei, da <lb/>
tut aquei, <lb/>
Cha lagrament po fare. <lb/>
17. <lb/>
65 Ô Iesum Christ vêr filg da Dieu, … <lb/>
Quei lieug en tschiel has ti gurbieu; <lb/>
… <lb/>
Ti eis quei tschut, chi has mess sut, <lb/>
la mort par tuts, <lb/>
Cun tieu soing saung spindraue. <lb/>
18. <lb/>
Vffonts da Deus par ti' amaur, <lb/>
70 Vagnin nus tuts ô car signur: <lb/>
Tras grazchia tscheart nus vean aveart, <lb/>
… ilg tschiel pardeart, <lb/>
Ovras nun pôn gidare. </body> </text></TEI>